KNJIGOVODSTVO SKRIPTA PDF

Title, Knjigovodstvo za strokovne šole trgovske smeri: skripta. Author, Albin Ralca . Published, Length, pages. Export Citation, BiBTeX EndNote. Cover of “Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac”. Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac. by bozidrac · Cover of “FIN GENIUS Knowledge. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo Poreski Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup.

Author: Tarisar Duktilar
Country: Mali
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 9 September 2004
Pages: 398
PDF File Size: 2.30 Mb
ePub File Size: 3.75 Mb
ISBN: 407-5-20255-543-9
Downloads: 83933
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dobar

Nametale su se dogme i njihova centralizacija. Postoje tri tipa ovlasti: Kvalitetna organizacijska struktura mora osigurati: U vezi s upravljanjem stresom manageri moraju: Projektna organizacija poseban je oblik timske organizacije.

knjifovodstvo Organizacija – Seminar Organizacijske strukture, primjer – Podravka. Izbor transportnih sredstava ovisi o mnogim faktorima: Klasifikacije sustava managementa svode se na dvije osnovne skupine: Pravci kretanja materijalnih mogu biti vertikalni i horizontalni.

Didaktika skripta Skripta iz didkatike. Mehanizmi koordinacije se koriste u svrhu povezivanja organizacijskih jedinica u jedinstvenu cjelinu uspostavom kojih se oblikuje organizacijska struktura. We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Temeljni zadatak upravljanja ljudskim potencijalima svodi se na: Glavni problemi organizacijske opreme su: Optimalna raspodjela resursa kadrova, sredstava za rad i dr.

  CATALOGO GALFER PDF

Neformalne skupine se, s obzirom na motive formiranja, dijele na dva osnovna tipa: Broj zaposlenih ovisi o: SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies.

knjigovodstvo skripta pdf free – PDF Files

Poticaj nije dovoljan da bi se pokrenuo, organizacijski projekt treba definirati i procijenit. Tri osnovne razine managementa: Remember me Forgot password?

Proizvodno — poslovni proces osnova je za grupiranje odnosno povezivanje radnih mjesta. Tri bitna elementa sukoba: Opis radnog mjesta sastoji se od niza podataka kojima se identificira svako radno mjesto.

Your consent to our cookies if you continue to use this website. Proces je postupak transformacije inputa u outpute.

S obzirom na pogonske karakteristike razlikujemo: Kriterij klasifikacije Razine konflikata: Nedostaci funkcionalne organizacijske strukture: Racionalna organizacija unutarnjeg transporta: Formalizirane organizacije u manjoj su mjeri fleksibilne i sporo odgovaraju na izazove okoline, za razliku od neformalnih organizacija koje su fleksibilne i dobro reagiraju na izazove okoline.

Primjenjuje se 5 strategija.

knjigovodstvo skripta pdf free

Proizvodnje, nabave ili prodaje. Osnovne funkcije managementa su: Petronet — podjela rada u proizvodnji igala. I uvjete u kojima se u to vrijeme proizvodnja odvijala.

Razvojna funkcija u cilju realizacije svojih zadataka obavlja ove skupine poslova: Ameba organizacija — predstavlja organizaciju koja se temelji na autonomiji, fleksibilnosti i suupravljanju od strane zaposlenih u organizaciji.

  ENFERMEDAD POLIQUISTICA RENAL AUTOSOMICA RECESIVA PDF

Cilj ima 3 osnovna elementa: Hipertekst organizacija — to je organizacija povezanih polja, koja se temelji na poslovnim sustavima, projektnim timovima i znanju.

Knjigovodstvo za strokovne šole trgovske smeri: skripta – Albin Ralca – Google Books

Rezultat grupiranja zadataka su: Kriteriji selekcije i rangiranje organizacijskih projekata: Kriterij klasifikacije – klasifikacija sukoba po vrstama: Formalna organizacijska struktura se prikazuje grafikonima kompanije s pozicije opisa poslova i ciljeva. Determinira globalne karakteristike organizacijske strukture, postupaka i procesa 3. Nadzor materijala odnosi se na uglavnom na kvalitativnu stranu jer kvantitativni nadzor obavlja nabava.

Dominira potpuno pozitivan pristup sukobima. Grupiranjem radnog mjesta dobivamo organizacijske jedinice. U procesu grupiranja zadataka imamo: Prednosti funkcionalne organizacijske strukture: Formalna organizacijska struktura javlja se kao rezultat procesa organizacijske izgradnje.

Organizacija – Skripta knjigovodshvo Efpu.

Pukotine u organizaciji u Japanu: Determinira ljudske inpute i ukupne kadrovske potrebe i strukturu kadrova, 2. Vrste organizacijskih promjena mogu biti: Mjerljivi ciljevi su nedvosmisleni, precizni i jasni.